Top 6 Chiến Kê l Ngày 01/05/2020

600

Trại Gà 247 l Top 6 Chiến Kê l Trại Gà Mít Trà Cú

1-5-2020 ~ 6 chiến kê tuyến chọn phục vụ ae ????????????❤️⭐️???? ???? 0344224422

Người đăng: Trại Gà 247 vào Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

MÃ SỐ 01 – GIÁ LIÊN HỆ 034.44.22.44.22

Loại Gà Gà Điều
Cân Nặng 2,6 kg
Đấu trường 2x
Mã Số 01

 

MÃ SỐ 02 – GIÁ LIÊN HỆ 034.44.22.44.22

 

Loại Gà Gà Điều
Cân Nặng 2,6 kg
Đấu trường 2x
Mã Số 02

MÃ SỐ 03 – GIÁ LIÊN HỆ 034.44.22.44.22

 

Loại Gà Gà Điều
Cân Nặng 2,6 kg
Đấu trường 1 lần
Mã Số 03

MÃ SỐ 04 – GIÁ LIÊN HỆ 034.44.22.44.22

 

Loại Gà Gà Điều
Cân Nặng 2,5 kg
Đấu trường 1 lần
Mã Số 04

MÃ SỐ 05 – GIÁ LIÊN HỆ 034.44.22.44.22

 

Loại Gà Gà Que
Cân Nặng 2,5 kg
Đấu trường 2x
Mã Số 05

MÃ SỐ 06 – GIÁ LIÊN HỆ 034.44.22.44.22

 

Loại Gà Gà Điều
Cân Nặng 2,5 kg
Đấu trường 1 lần
Mã Số 06

TRẠI GÀ 247 xin cung cấp các thông tin của trại gà Mít Trà Cú để các chiến kê tham khảo: + Tên Trại Gà: TRẠI GÀ MÍT TRÀ CÚ

+ Địa Chỉ: Trà Cú, Trà Vinh

+ Số điện thoại, hotline: 034 422 4422

+ Website: http://traiga247.com/trai-ga-huu-tien – traigahuutien.com

+ Zalo: Dang Huu Tien – 034 422 4422

+ Facebook: Dang Huu Tien + Fanpage: Trại Gà 247

+ Youtube: Trại Gà 247