Top 6 Chiến Kê l Ngày 27/04/2020

662

MÃ SỐ 01, GIÁ: 10 TRIỆU

Loại Gà Gà Que
Cân Nặng 3,3 kg
Đấu trường 2x
Mã Số 01

MÃ SỐ 02, GIÁ 10 TRIỆU

Loại Gà Gà Việt
Cân Nặng 2,8 kg
Đấu trường 2x
Mã Số 02

MÃ SỐ 03, GIÁ 10 TRIỆU

Loại Gà Gà Việt
Cân Nặng 2,6 kg
Đấu trường 2x
Mã Số 03

MÃ SỐ 04, GIÁ 10 TRIỆU

Loại Gà Gà Que
Cân Nặng 2,5 kg
Đấu trường 1x
Mã Số 04

MÃ SỐ 05, GIÁ 10 TRIỆU

Loại Gà Gà Xám Râu
Cân Nặng 2,45 kg
Đấu trường 2x
Mã Số 05

MÃ SỐ 06, GIÁ 10 TRIỆU

Loại Gà Gà Điều Đóm
Cân Nặng 2,45 kg
Đấu trường 2x
Mã Số 06

TRẠI GÀ 247 xin cung cấp các thông tin của trại gà Mít Trà Cú để các chiến kê tham khảo:

+ Tên Trại Gà: TRẠI GÀ MÍT TRÀ CÚ

+ Địa Chỉ: Trà Cú, Trà Vinh

+ Số điện thoại, hotline: 034 422 4422

+ Website: traiga247.com/trai-ga-huu-tien – traigahuutien.com

+ Zalo: Dang Huu Tien – 034 422 4422 + Facebook: Dang Huu Tien

+ Fanpage: Trại Gà 247 + Youtube: Trại Gà 247