Top 6 chiến kê l Ngày 30/04/2020

894

MÃ SỐ 1 – GIÁ LIÊN HỆ 034 422 4422

Loại Gà Gà Điều
Cân Nặng 3,0 kg
Đấu trường 2x
Mã Số 01

MÃ SỐ 2 – GIÁ LIÊN HỆ 034 422 4422

Loại Gà Gà Điều
Cân Nặng 3,0 kg
Đấu trường 2x
Mã Số 02

MÃ SỐ 3 – GIÁ LIÊN HỆ 034 422 4422

Loại Gà Gà Điều
Cân Nặng 2,8 kg
Đấu trường 2x
Mã Số 03

MÃ SỐ 4 – GIÁ LIÊN HỆ 034 422 4422

Loại Gà Gà Điều
Cân Nặng 2,8 kg
Đấu trường 2x
Mã Số 04

MÃ SỐ 5 – GIÁ LIÊN HỆ 034 422 4422

Loại Gà Gà Que
Cân Nặng 2,7 kg
Đấu trường 2x
Mã Số 05

MÃ SỐ 6 – GIÁ LIÊN HỆ 034 422 4422

Loại Gà Gà Điều
Cân Nặng 2,6 kg
Đấu trường 2x
Mã Số 06

TRẠI GÀ 247 xin cung cấp các thông tin của trại gà Mít Trà Cú để các chiến kê tham khảo: + Tên Trại Gà: TRẠI GÀ MÍT TRÀ CÚ

+ Địa Chỉ: Trà Cú, Trà Vinh

+ Số điện thoại, hotline: 034 422 4422

+ Website: http://traiga247.com/trai-ga-huu-tien – traigahuutien.com

+ Zalo: Dang Huu Tien – 034 422 4422

+ Facebook: Dang Huu Tien

+ Fanpage: Trại Gà 247

+ Youtube: Trại Gà 247