Top 6 chiến kê l Ngày 30/04/2020

157

MÃ SỐ 1 – GIÁ LIÊN HỆ 034 422 4422

Loại GàGà Điều
Cân Nặng3,0 kg
Đấu trường2x
Mã Số01

MÃ SỐ 2 – GIÁ LIÊN HỆ 034 422 4422

Loại GàGà Điều
Cân Nặng3,0 kg
Đấu trường2x
Mã Số02

MÃ SỐ 3 – GIÁ LIÊN HỆ 034 422 4422

Loại GàGà Điều
Cân Nặng2,8 kg
Đấu trường2x
Mã Số03

MÃ SỐ 4 – GIÁ LIÊN HỆ 034 422 4422

Loại GàGà Điều
Cân Nặng2,8 kg
Đấu trường2x
Mã Số04

MÃ SỐ 5 – GIÁ LIÊN HỆ 034 422 4422

Loại GàGà Que
Cân Nặng2,7 kg
Đấu trường2x
Mã Số05

MÃ SỐ 6 – GIÁ LIÊN HỆ 034 422 4422

Loại GàGà Điều
Cân Nặng2,6 kg
Đấu trường2x
Mã Số06

TRẠI GÀ 247 xin cung cấp các thông tin của trại gà Mít Trà Cú để các chiến kê tham khảo: + Tên Trại Gà: TRẠI GÀ MÍT TRÀ CÚ

+ Địa Chỉ: Trà Cú, Trà Vinh

+ Số điện thoại, hotline: 034 422 4422

+ Website: https://traiga247.com/trai-ga-huu-tien – traigahuutien.com

+ Zalo: Dang Huu Tien – 034 422 4422

+ Facebook: Dang Huu Tien

+ Fanpage: Trại Gà 247

+ Youtube: Trại Gà 247